Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Balotaszállás Község Önkormányzata
Kisszállás Község Önkormányzata
Kunfehértó Község Önkormányzata
Zsana Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: A helyi identitás és kohézió erősítése

kódszáma TOP-5.3.1-16

Projekt címe: Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

Azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011

Szerződött támogatás összege: 44 129 478 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: " A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzések keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

  • a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást,
  • az eddig rejtett, közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.
  • a jelenlegi civil aktivitás megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
  • a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022. június 30.

top 531 16 bk1 2017 00011

Közösségi eredmények bemutatása - 2022. május

Közösségi eredménynek tekintjük, mindazon tevékenységeket, amelyek a település polgárainak, közösségeinek tevékenysége, együttműködése keretében, a közösségfejlesztési folyamat során megvalósul, függetlenül attól, hogy a helyi közösségi cselekvési tervben szerepel-e?

A projekt megvalósítása során két alkalomra lett beütemezve közösségi eredmények bemutatása. Az előző az 5. mérföldkőnél megvalósult. Ez alkalommal az azóta megvalósult eseményekről is beszámolunk.

Településünkön először megvalósult három közösségi kiállítás, amelyeket további három követett a Helyi Cselekvési Tervnek megfelelően. A közösségi kiállítások a következő címmel zajlottak le: Gobelin, Retró bélyegek és Nyakra – Főre; amiket követtek a Kinder galéria, Tűzzománc, Anno Tompa kiállítások.

Megszerveztünk és kiviteleztünk két nagysikerű Népismereti tábort. A konzorciumba tartozó településekről érkeztek a gyerekek. A Népismereti tábor szervezése is szerepelt a HCST-ben.

Megszerveztünk és kiviteleztük a Szomszédolás ünnepséget. Nagy nyilvánosságot kapott az esemény. A körzeti televízió is hirdette és beszámolt a történtekről. Balotaszállás és Zsana lakosai látogattak el városunkba. A szomszédünnep részét képezi a Helyi Cselekvési Tervnek.

Szalmabála öltöztetésre hívtuk össze azokat, akik kedvet éreztek egy kis közös kreatívkodáshoz.

A szalmabála öltöztetés közösségi akció volt és szerepel a közösségi cselekvési tervben.

A helyi értékfeltárás és helyismereti dokumentumok gyűjtése is megvalósult, ami a készülő kiadvány és az ahhoz kapcsolódó kiállítás anyagául szolgált.

Helyi közösséget erősítő akcióban valósult meg a közösségi füves-, és gyógynövényeskert Tompán, a Hagyományok Háza kertjében. A kert létesítésével az akció nem zárult le, folyamatos, hiszen folytonos törődést, fejlesztést, gondozást igényel. Közösségformáló hatása a jövőbe mutat.

Sajnos a koronavírus járvány megnehezítette a közösségfejlesztési folyamatokat.

Összességében azonban elmondható, hogy eddig a TOP-5.3.1-16 pályázat megvalósítása a tervek szerint haladt, mind a határidőket, mind pedig a feladatokat illetően.

Közösségi kiállítás „ANNO TOMPA” szakmai beszámoló

A TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00011 Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés projekt egyik örömmel vállalt feladata volt egy helyi vonatkozású kiadvány megjelenítése. A kiadvány közösségi produktum, másképpen nem is jöhetne létre. A helyieknek fel kellett tárnia saját múltjukból fellelhető dokumentációikat: fotókat, írásokat, és történeteket majd beadni azt, hogy egy közös múltat, egy közös múlt képét kaphassuk meg az így született könyv által.

A könyv megjelenésének időpontja tökéletes időzítés, mivel Tompa ebben az évben ünnepli jubileumát. A kiadvány a városi ünnepségen fog debütálni.

Azonban egy hozzá kapcsolódó kiállítás előzte meg (kedvcsinálásképp) a könyv anyagából.

ANNO TOMPA címmel, melynek helyszíne a tompai Művelődési ház, ideje 2022.04.22-05.22. A kiállítás része annak a programsorozatnak, amit a jubileum alkalmából szervez a város.

A kiállítás képanyagaihoz rövid leírások is tartoznak, melyek sokkal többet mondanak néhány szónál.

A fiatal és idősebb generáció egyaránt nagy érdeklődést mutat a közös múlt; ismert épületek, utcák, személyek iránt.

A Közösségi kiállítást nagy sikerűnek tekintjük.

anno tompa kiallitas 20220422 20220522

Közösségi kert létrehozása

A TOP 5.3.1-16 pályázat alkalmával betervezésre került, egy közösségi kert létrehozása is. Megvalósítására 2022 tavaszán került sor, füszeres-gyógynövényes kert formájában, Tompán, a Hagyományok Házánák kertjében.

Az akcióban a helyiek egyrészről részt vettek, mint a kert megtervezése, vagy növényi szaporítórészek adományozásával, másrészt maga a kért fizikális megvalósításában.

A közösségi kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szervez közösségbe, akik a közös kertészkedés során elsajátított szemléletet az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a városnak. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett friss (zöldséggel, gyümölccsel), fűszernövénnyel látják el az őket gondozó városlakókat.

A közösségi kertek meghonosításának ötlete már önmagában is innovatív kezdeményezés, hiszen a belváros közepén, a gyakorlatba ültetve ad könnyedén követhető példát a környezettudatos és fenntartható életmódra, és hívja fel a figyelmet az erre vonatkozó szemléletváltás szükségességére. A program egyedisége és aktualitása ezen túl leginkább abban áll, hogy már önmagában is új megközelítést kínál a városi térhasználatra, a közösségi terek átértelmezésére, a fenntartható nevelés megnyilvánulási formáira és a know-how gyakorlatba ültetésére.

A program célcsoportja
Városlakók, környékbeliek, aktív fiatalok, egyének vagy civil csoportosulások
Zöld szemléletű szervezetek és szimpatizánsaik
Saját kerttel nem rendelkező családok
Iskolai és óvodás csoportok (oktatási, nevelési szerepvállalás)
Művészeti, design, kertépítő, tájépítész, tervező, kulturális munkás, stb. területen tanuló egyetemisták, főiskolások
Nyugdíjasok

A közösségi kertek hasznossága

Közösségi kultúra

  • kapcsolat- és közösségépítő szerep
  • társadalmi korlátok, egzisztenciális különbségek jelentőségének csökkenése
  • generációs és kulturális különbségek csökkenése, a kertek integrációs, kohéziós szerepének megmutatkozása
  • rendezvények (pl. piac, előadás, továbbképzés) befogadása
  • a kertészet kultúra városi újrateremtése

Egészségmegőrzés
vegyszermentes, biztonságos, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítása
egészségmegőrzés a rendszeres kertészkedés, testmozgás, rekreáció által
a környék mikroklímájának javulása, a városi hőszigetek csökkenése

Szociális szféra
társadalmi interakciók erősödése
tudatos és gazdaságos életvezetés, öngondoskodási kultúra kialakulása
hosszú távú tervezésre való berendezkedés
jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutás az alacsonyabb jövedelmű családok vagy munkanélküliek számára
önértékelés javulása a közösségi hasznosság révén
bűnmegelőzés, közösségi szabálykövetés, a környék bűnözési statisztikáinak és közbiztonságának javulása
kortárs csoportosulások kialakulása, csoportidentitás, viselkedési minták kiépülése
hátrányos helyzetű kerületi lakosok étkeztetésének részbeni megoldása a megtermelt felesleg felajánlásával

Oktatás
szabadtéri tanórák kihelyezésével, az elmélet mellett gyakorlati ismeretek átadásával oktatási, nevelési funkciók betöltése
együttműködési készségek, felelősségérzet erősödése
előremutató, produktív szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiatalabb korosztálynak

Környezetvédelem
környezettudatos életmód kialakulása
egészséges mikroklíma kialakulása, a levegő vízpárologtatással történő lehűtése
emisszió-csökkentő hatás a lokálisan fogyasztott élelmiszerek szállítási költségeinek csökkenésével
az elszállítandó szemét mennyiségének csökkenése a komposztálás és újrahasznosítás révén
a víz természetes körforgása és a természetes szűrőhatás visszaállítása az esővízgyűjtés, csepegtetéses öntözés és a növények párologtatása által

A most létrehozott gyógy-,és füszernövénykert nem egy “befejezett” feladat, folyamatos gondozást, igényeknek megfelelő fejlesztést igényel.

Tervezzük először zöldséges, majd gyümölcsös kibővítésével.

Iránymutatásként használjuk a kozosségikertek.hu szemléletiségét.

Közösségi kiállítás beszámoló

2021 aug 19-31-ig tűzzománc kiállításnak adott otthont a Tompai Művelődési Ház.

Az alkotások a nyaranta rendezett tűzzománc táborban készültek. Rendezvényünk az augusztus 20.-ai rendezvénysorozatot színesítette. Sok alkotó szerette volna megmutatni munkáját, ezért gazdag anyag jött össze. Nagy volt az érdeklődés, a lakosság szívesen fogadta a kiállítást.

Alkotók:
Kiss Tiborné
Kovács Béláné
Nagy Bettina
Pusztai Marci
Pusztai Lili
Liliom Andrea
Kovács Andorné
Veréb Dusán
Gáspár Kornélia
Hornyákné Sivók Ildikó
Deák Gábor

Tuzzomanc kiallitas plakat

Népismereti tábor II. forduló

Beszámoló a „Népismereti tábor” II. fordulójának megvalósításáról

 

Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001

Projekt címe: „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

Ideje: 2021 július 12-16 ig

Helye: Tompa, Paska dűlő – cserkészpark

Résztvevők: 20 fő felső tagozatos tanuló Kunfehértó,  Kelebia,  Tompa,  településekről

Befogadó szervezet: Életrevaló Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány     Tompa, Felsősáskalapos 49.

Tábor célja:

A magyarság kultúrájának,  lelki,  szellemi értékeinek felelevenítése, tudatosítása

Közösségi emberré nevelés  

A saját településhez való  kötődés és  helyközi  kapcsolatok elmélyítése 

Bővebben ...

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

Beszámoló

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

2020. tavaszán kaptam a felkérést a helyi szellemi, kulturális örökség feltárása kapcsán létrejövő képeskönyv elkészítésére. A feladat egyáltalán nem állt messze tőlem, hiszen a Városunkért Alapítvány elnökeként a régmúlt idők képi anyagának feltárását már elkezdtem és ez által jelentős mennyiségű, városunk életét bemutató képanyag gyűlt össze. Terveztem továbbá a helyi lakosok megkeresését és velük interjúk készítését. Sajnos a 2020. tavaszán megkezdett munkát nagymértékben akadályozta a pandémiás időszak. Mivel jórészt idősebb helyi lakosokat kellett felkeresnem - akik a veszélyeztetett korcsoporthoz tartoztak- így a velük való kontaktust későbbre kellett halasztanom, amit mára sikerült pótolnom.

A régi időkben közösségi szerepet vállaló emberek nagyon szívesen mesélték el élményeiket, mutatták be a régi Tompa életét, a szokásokat, mesélték el azt, hogyan lett az egykori Tompa pusztából a mai kisváros. Milyen élet zajlott itt, hogyan teltek a munkás hétköznapok és hogyan az ünnepnapok, a szórakozások.

A könyv anyagának gyűjtése során megkerestem nyugdíjas tanítókat, az egykori művelődési ház, óvoda és bölcsőde, diákotthon vezetőjét, a régi idők fényképészét, a sportélet egykor aktív tagjait, illetve minden olyan személyt, aki a helyi életről szívesen mesélt. Tompa jellemzően magyar lakta település, de igen nagy számban éltek itt bunyevácok is. A bunyevác nemzetiség ma is hűen ápolja kultúráját, néptánccsoportot alapítottak és tájházat rendeztek be. Büszkék kultúrájukra szívesen meséltek róla. Felkerestem a település egykori tanácselnökét, majd polgármesterét, aki közel négy évtizeden keresztül vett részt a település irányításában. Nevéhez fűződik Tompa várossá nyilvánítása. A négy évtized munkájáról, a nehézségekről és a szépségekről szívesen mesélt. Nagy előrelépés volt Tompa fejlődésében a határátkelő megnyitása. Ezzel kapcsolatban megkerestem azokat a kezdetek óta ott dolgozó, majd vezető tisztséget betöltő dolgozókat, akiktől képeket és információs anyagot kaptam. De az egykor jellemző foglalkoztatók (téeszek, KTSZ) munkásai is megszólalnak majd a könyvben. A településen jelen lévő egyházakról is anyag készült. Így a katolikus, a baptista egyház és a Golgota Keresztény Gyülekezet története is bemutatásra kerül, plébánosaik és gyülekezeti vezetőjük segítségével. Természetesen a mai idők emberei is szót kapnak. Intézményvezetők, civil szervezetek mutatkoznak be, illetve ismertetik meg mindennapjaikat, céljaikat Több olyan helyi lakos is szerepel az anyagban, akik valamiben nagyot alkottak. Így a sport, a művészetek képviselői. A helyi értékek is teret kaptak az anyaggyűjtés során, legyen az épített vagy természeti örökség.

Összességében a gyűjtőmunka során pozitív tapasztalataim voltak. Több embert megmozgatott és szívesen segítettek, fontosnak tartották ezen információk átadását és továbbvitelét. Mondhatni az összegyűjtött anyag egy közösségi munka eredménye. A gyűjtőmunka mondhatni elkészült, így a könyv összeállítása, tördelése a következő feladat.

Tompa, 2021. május 26.

Hornyákné Sivók Ildikó