TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés - A helyi identitás és kohézió erősítése

Közösségi beszélgetés 2019.06.22.

2019.06.22.-én Tompán Regős nap került megrendezésre immáron XIII. alkalommal.

Ez az esemény alkalmasnak tűnt egy közösségi beszélgetés lebonyolítására, és úgy is lett.

Tompa büszkélkedhet egy nagy taglétszámú – minek következtében nagy létszámú – egyesülettel, a Kék Szivárvány Egyesülettel, ami a már évek óta működő több civil szervezetből szerveződött újjá.

Tagjai:

Barkóca Néptánccsoport

Dalos Pacsirták

Dugovics Titusz Cserkészcsapat

Gyűjtemények Háza

Kolo Tánccsoport

Lelkes Csapat

Rozmaring Nyugdíjas Klub és Dalkör

Százszorszép Gyermek Néptánccsoport

Küldetésükként fogalmazták meg a hagyományok megőrzését, a közösségépítést, a kulturális élet javítását, fejlesztését, az emberek "összekovácsolását"!

A Kék Szivárvány Egyesület egyik tagja a Dugovics Titusz Cserkészcsapat számára már hagyomány e neves napot (Regős nap) megtartani.

Számos tompai lakos, de a környező településekről is jó néhányan részesei akartak lenni az ünneplésnek. Azonban az évről évre megrendezett Regős nap sikere nem csupán az ünneplésben résztvevőkön múlik, mind inkább annak a megvalósításán.

Számos közösség verbuválódik itt össze:

- a Magyar Cserkészszövetség alapszabálya leszögezi, hogy a cserkészet valláserkölcsi alapon működik, valamint a vezetőktől elvárja, hogy gyakorolják vallásukat, minek köszönhetően több felekezet hívét is „bevonzzák”. Jelen voltak éppúgy Baptisták, mint a Golgota keresztény gyülekezett tagjai, stb.

- a Kék Szivárvány Egyesületet alkotó majd minden tagját képviselte valaki. A néptánccsoport igen nagy létszámmal járult hozzá a jó hangulathoz.

- jelen volt egy Anasztázia életmódot követők „klub-ja” is. (Még nincs hivatalos nevük.)

- a Kelebiai Ökomenikus Szolgálat

- aktivisták, önkéntesek, támogatók

A felsoroltak azonban nem csupán a pusztapörkölt ízeit és a jó hangulatot, programokat élvezték; hanem a munkájuk gyümölcsét is.

Harmat Józsefné (Ilonka néni) a rokkát pörgette egész nap, Jenei Kornél a tilinkó ’sorozatgyártását’ vállalta magára, Bánvölgyi Helga erdő-fürdőre tanította az embereket, és még voltak sokan – immáron név nélkül – akik levendula fonásra tanították a gyerekeket vagy nemezelésre.

 Az ebédet is megfőzte „valaki” délre... A keretmese állomásain beöltözött önkéntesek adták a feladatokat a játékban résztvevőknek.

Továbbá szakmai eszmecserére is sor került a kollégákkal az EFOP 1.2.3 és az EFOP 1.5.3-16 kapcsán.

Rendkívül örömteli dolog látni a sok kis önálló közösséget egy naggyá összekovácsolódni!

Közösségi beszélgetés 2019.04.27.

A TOP-5.3.1. (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) megvalósítása, előírja a részvevő településeken a közösségi beszélgetéseket.

Ennek nagy örömmel tettünk eleget 2019. április 27.-én.

Ráhangolódva a május 1.-i ünnepre, a piactéren egy egész napos eszem-iszom találkozóra került sor, ahol kötetlen beszélgetéseket, eszmecseréket folytathattunk a meghívott civil szervezetek képviselőivel, sőt a lakosság jelenlévő tagjaival is.

A találkozó reggeltől késő estig tartott, ami elegendő időt biztosított arra, hogy minden hozzászóló bőségesen kifejtse a gondolatait. Így aztán szó volt a politikától kezdve, az egészségi állapotokon át sok mindenről..., de a témát (lokális identitás és helyi közösségfejlesztés) visszaterelni a beszélgetés medrébe mindig sikerült, hiszen szeretnek az emberek beszélni a múltjukról, felmenőikről, az emlékeikről.

      Tompán jelenleg 5 alapítvány és 5 egyesület működik, ehhez sorolnám még hozzá azt a néhány, jelenleg pályázati kereteken belül (EFOP) tevékenykedő személyt, akik a pályázatok előtt is már aktívan részvettek a közéletben.

Meg kell említeni, hogy vannak olyan egyesületek, akik nem egyetlen csoport érdekképviseletében állnak, hanem több csoport tömörülését foglalják magukba, ilyen például a Tompai Kék Szivárvány Egyesület, ők a

Barkóca Néptánc csoportból, 

Kolo Tánccsoportból,

Lelkes Csapatból

Dalos Pacsirták énekegyüttesből,

Rozmaring Nyugdíjas klub dalköréből,

Százszorszép Gyermek Néptánccsoportból és a

Gyűjtemények Házából, tevődnek össze.

Továbbá, említésre méltó jó néhány önkéntes tompai lakos önzetlen munkája is, akikre a város rendszeresen, évről-évre számít, és Ők teszik a dolgukat.

ALAPÍTVÁNYOK

A Tompai Szent Anna Templom Megmentéséért Alapítvány

Bokréta Önkormányzati Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

Kapisztrán Szent János Alapítvány (alapítva: 1998)

Szabó Dénes Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Városunkért Alapítvány

EGYESÜLETEK

Tompa Községi Sportegyesület (alapítva: 1922.)

Nagycsaládosok Tompai Egyesülete (alapítva: 1999.)

Tompai Kékszivárvány Egyesület (alapítva: 1998.)

Polgárőr Egyesület Tompa (alapítva: 1994.)

Önkéntes Tűzoltó Egyesület (alapítva: 1927.)

    A TOP-5.3.1 –es pályázatot megismertettük a találkozón egybegyűltekkel – kedvező fogadtatása volt.

Többen, többfélét szeretnének megvalósítani ezen a programon belül, de abban egyetértés van, hogy, mindannyiunk érdeke, hogy a helyben elérhető, kihasználatlan értékeket, helyi tudást dokumentálni kellene, azt rendszerbe foglalni, majd a nyilvánosság elé szolgáltatni.

„Mindez azonban csak együttesen, közös összefogással képes megvalósulni!” – közvélemény.