Népismereti tábor II. forduló

Beszámoló a „Népismereti tábor” II. fordulójának megvalósításáról

 

Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001

Projekt címe: „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

Ideje: 2021 július 12-16 ig

Helye: Tompa, Paska dűlő – cserkészpark

Résztvevők: 20 fő felső tagozatos tanuló Kunfehértó,  Kelebia,  Tompa,  településekről

Befogadó szervezet: Életrevaló Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány     Tompa, Felsősáskalapos 49.

Tábor célja:

A magyarság kultúrájának,  lelki,  szellemi értékeinek felelevenítése, tudatosítása

Közösségi emberré nevelés  

A saját településhez való  kötődés és  helyközi  kapcsolatok elmélyítése 

Módszerek:

élménypedagógia – cselekedve tanulás keretmesébe ágyazva jelmezes szereplőkkel, korabeli szokások megjelenítésével

            Keretmese:

A gyerekek Mátyás király korába látogattak el az időkapu segítségével,

Érkezéskor választás elé kerültek, hogy szolgaként kívánnak élni Mátyás udvarában, vagy önmagukat irányítani tudó, a köz javáért munkálkodó szabad emberekként, akik legjobb képességeiket  nyújtják, hogy segítsenek a királynak felvirágoztatni a magyar nemzetet.

 

                       

Témakörök megközelítése:

 

Népismeret - magyarság értékei, hagyományai:

Ismereteket szereztek múltunkról, a magyarság lelkületének, (bátorság, erényesség, nemes jellem, igazságosság, és kultúrájának (népmese, népdal, népzene, néptánc, népi harcművészet, rovásírás, és a magyar nyelv páratlan gazdagságáról, értékéről.

 

Helyi identitás

A beszámolók segítségével megismerték saját és egymás településeinek jellegzetességeit, értékeit.

A nyomozós játék során helyismeretre tettek szert Tompán.

A közös táborozás élménye érzelmi érintettséget is  kiépített a résztvevőkben egymás lakóhelyével kapcsolatban.

Közösségteremtés és a települések közötti barátság mélyítése:

A „Kire jellemző?” játék segítségével kiderítették egymásról kinek milyen egyéni ismertető jele van, és jelentősen oldódott a kezdeti idegenség.

A tábor során új ismeretségek, barátságok születtek, átélték az egymásrautaltság, összefogás előnyeit, és  felmerült az igény a kapcsolat fenntartására.

 

Természetes élet

 

Nomád körülmények között táborozva (erdei sátorozás, kalandos tábori élet),  megtapasztalták az önellátás mikéntjét és az egyszerű, természet közeli élet örömeit.

 

Egészségvédelem

 

Covid terjedés elkerülése témakörben elsajátították a tábori higiénia módozatait. 

Megismerkedtek immunrendszerük erősítésének természetes módszereivel - gyógy- és fűszernövényekkel valamint természetes kullancs szúnyog és hangya riasztó szerek elkészítésével és használatával.

 

 

 

 

Környezet-természetvédelem

A környezetet óvva hasznosították a természeti adottságokat (építkezés természetes anyagokból – kunyhó építés cserépből, sárból)

 

Önismeret,  önnevelés, önállóság

 

Amikor eldöntötték, hogy a  szabadságot vagy a szolgaságot választják, szembesültek az egyéni felelősségvállalás kérdésével életünk vezetésében.

A tábori szabályok közös megfogalmazása által tudatossá és motiválttá váltak az önirányításban és együttműködésben.

A csempe festés segítségével saját egyéni arculatuk, irányultságuk került átgondolásra, megjelenítésre.

A talentum gyűjtés során motivációt kaptak önmaguk fejlesztésére, a legjobb teljesítmény nyújtására.

A  nyomozós játék során  próbát tettek önállóságból.

Egyéni képességek, adottságok felmérésére, fejlesztésére, az egyéni véleményalkotás gyakorlására a kapcsolatteremtésre, együttműködés készségeinek elsajátítására bőven adott teret a mindennapi élet a táborban.

A harci játékok során jártasságot szereztek az önkontroll terén, és a „nyertes-nyertes” hozzáállásról. (Nem legyőzni akarjuk egymást, hanem az erőpróba által segítünk egymásnak a fejlődésben.)

 

Megvalósult programok napra lebontva:

  1. nap: TALÁLKOZÁS NAPJA

2021 július 12. hétfő

Délelőtt:  

Érkezés, gyülekezés közben játék,

választás milyen minőségben kívánnak a táboron részt venni

bemutatkozás, helyszín bemutatása,

ismerkedős, csoportalakítós játékok,

csoportalakítás, patrónusok kijelölése

berendezkedés a sátrakban.

 

Délután:

 

Daltanulás – tábori induló – Magyar urak jőnek….

Átkelés az időkapun – keretmesés tábornyitás

Képzések forgószínpad szerűen:

tábori higiénia -  covid megelőzése

biztonság a táborban,

kitűző készítés saját névvel

bőr szütyő készítés a talentum gyűjtéshez
tábori induló gyakorlása

közösségi játékok

felkészülés a tábortűzre saját település bemutatásával  patrónusok segítségével

 

Este:

Beszélgetős, keretmesés, műsoros tábortűz

Települések bemutatása

2. NAP -  NEMESEDÉS NAPJA

2020 július 13. kedd

Délelőtt:

 

Ki kicsoda?  játék egyéni jellemzők bemutatása alapján kiderítjük, melyik kihez tartozik

Forgószínpad keretében:

  • baranta - népi harcművészet – botforgatás, ügyességi játékok eszközökkel
  • íjászat,
  • ismerkedés a rovásírással -
  • kézműves foglalkozáson csempe festés földfestékkel –közben ismerkedés a királyi szimbólumokkal, emblémák jelentésével

Csapatvívás, küzdő játékok – zászló lopás, királyos játék,

Néptánc : Moldvai táncok – Ördög útja,

Délután:

 

Forgószínpad:

baranta, íjászat –botos játékok, kardvívás,  ügyességi játékok gyakorlása

ének – tábori induló  gyakorlása

néptánc – hajna,

 kézműves foglalkozások keretében textil festés duc nyomással, illetve páncélzat, mellvért, kard, sisak készítés

agyagozás – mintázás pecsétnyomóval, ékszerdoboz készítés, medálok, plakettek, marokedény készítésének technikái

Királyi vadász fogadása – ismerkedés a vidéken élő vadállománnyal

Este: 

szabadon választott tevékenység – beszélgetés, tobozgyűjtés, kunyhóépítés

Műsoros, keretmesés tábortűz

3. NAP - ÖNÁLLÓSÁG NAPJA

2020 július 14. szerda

 

Délelőtt:  

Forgószínpad:

- Tájékozódás, térkép olvasás

- Magyar nyelv egyedi értékei egyedülálló képi megjelenítési formája  rendkívül gazdag kifejező ereje,

Nyomozós játék Tompán – a gyerekek három csoportban térkép alapján megadott helyszíneket kerestek fel és különböző feladatokat végeztek el az állomáshelyeken. A hangsúly az önálló tevékenységen volt. 

Helyszínek:

  • Plébánia: Vitéz János (Péter atya) felkeresése, üzenet átadása, dal tanulás
  • Könyvtár: Mátyás királyos népmese választása a tábortűzi előadáshoz,
  • Gyűjtemények Házának megtekintése – feladatok elvégzése, népi játékok gyűjtése

Délután: 

Forgószínpad:

Sípfaragás - botfaragás – kéregmetszéssel minták kialakítása

Lovaglás a király lován

Elsősegélynyújtás

Este:

Szabad játék, építkezés, tobozgyűjtés

Műsoros, keretmesés tábortűz  A cinkotai bíró előadása

4. PRÓBATÉTEL NAPJA

2021 július 15. csütörtök

 

Délelőtt:

 

Forgószínpad keretében: 

rovásírás  gyakorlás – szöveg olvasás, társasjáték

páncélzat  - sisak, kard, folytatása,

baranta, néptánc gyakorlása,

 

Délután:        

7 PRÓBÁS AKADÁLYVERSENY  a tábor környéki erdőkben

  • Nemesi próba – szív és tudás
  • Önuralom próba

3    Elsősegély nyújtás

4.  Ének

5.  Ügyesség – íjászat, baranta

6   Rovásírás megfejtése

7.  Segítőkészség

Este:

Tábortűz  Keretmesés műsor közben Mátyás királyról szóló népmese előadása

5. ÜNNEP NAPJA

2021 július 16, péntek

 

Délelőtt:

Kókuszgolyó készítés a vendégek számára

Királyi küldöttek fogadása – Kelevézek, a király udvari zenészeinek műsora, hangszerbemutatója

Vásár megnyitása, vásári forgatag – vásárlás a tábor során összegyűjtött talentumokkal

Helyszínek: 

vattacukor, palacsinta, édességek, italok, drótkötélpálya, lengőteke, gólyaláb, céllövölde

Próbák a bemutatóra

Délután:

Csomagolás, rendrakás,

tábor közös értékelése

zászlólevonás, táborzárás,

           

Szülők, vendégek fogadása, tábor bemutatása,

Műsor:

A táborban tanult néptáncok és jelenet bemutatása a vendégeknek,

„Egyszer volt Budán kutyavásár Mátyás királyról szóló népmese

Hazautazás

 

Visszajelzések:

A résztvevők sajnálták, hogy csak öt napig tartott a tábor, családiasnak ítélték a légkört és szívesen jönnének máskor is, ezért tervezzük, hogy alkalomadtán szervezünk egy napos találkozót, ahol felelevenítjük és elmélyítjük a barátságot és a tanultakat.