Közösségi kert létrehozása

A TOP 5.3.1-16 pályázat alkalmával betervezésre került, egy közösségi kert létrehozása is. Megvalósítására 2022 tavaszán került sor, füszeres-gyógynövényes kert formájában, Tompán, a Hagyományok Házánák kertjében.

Az akcióban a helyiek egyrészről részt vettek, mint a kert megtervezése, vagy növényi szaporítórészek adományozásával, másrészt maga a kért fizikális megvalósításában.

A közösségi kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szervez közösségbe, akik a közös kertészkedés során elsajátított szemléletet az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a városnak. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett friss (zöldséggel, gyümölccsel), fűszernövénnyel látják el az őket gondozó városlakókat.

A közösségi kertek meghonosításának ötlete már önmagában is innovatív kezdeményezés, hiszen a belváros közepén, a gyakorlatba ültetve ad könnyedén követhető példát a környezettudatos és fenntartható életmódra, és hívja fel a figyelmet az erre vonatkozó szemléletváltás szükségességére. A program egyedisége és aktualitása ezen túl leginkább abban áll, hogy már önmagában is új megközelítést kínál a városi térhasználatra, a közösségi terek átértelmezésére, a fenntartható nevelés megnyilvánulási formáira és a know-how gyakorlatba ültetésére.

A program célcsoportja
Városlakók, környékbeliek, aktív fiatalok, egyének vagy civil csoportosulások
Zöld szemléletű szervezetek és szimpatizánsaik
Saját kerttel nem rendelkező családok
Iskolai és óvodás csoportok (oktatási, nevelési szerepvállalás)
Művészeti, design, kertépítő, tájépítész, tervező, kulturális munkás, stb. területen tanuló egyetemisták, főiskolások
Nyugdíjasok

A közösségi kertek hasznossága

Közösségi kultúra

  • kapcsolat- és közösségépítő szerep
  • társadalmi korlátok, egzisztenciális különbségek jelentőségének csökkenése
  • generációs és kulturális különbségek csökkenése, a kertek integrációs, kohéziós szerepének megmutatkozása
  • rendezvények (pl. piac, előadás, továbbképzés) befogadása
  • a kertészet kultúra városi újrateremtése

Egészségmegőrzés
vegyszermentes, biztonságos, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítása
egészségmegőrzés a rendszeres kertészkedés, testmozgás, rekreáció által
a környék mikroklímájának javulása, a városi hőszigetek csökkenése

Szociális szféra
társadalmi interakciók erősödése
tudatos és gazdaságos életvezetés, öngondoskodási kultúra kialakulása
hosszú távú tervezésre való berendezkedés
jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutás az alacsonyabb jövedelmű családok vagy munkanélküliek számára
önértékelés javulása a közösségi hasznosság révén
bűnmegelőzés, közösségi szabálykövetés, a környék bűnözési statisztikáinak és közbiztonságának javulása
kortárs csoportosulások kialakulása, csoportidentitás, viselkedési minták kiépülése
hátrányos helyzetű kerületi lakosok étkeztetésének részbeni megoldása a megtermelt felesleg felajánlásával

Oktatás
szabadtéri tanórák kihelyezésével, az elmélet mellett gyakorlati ismeretek átadásával oktatási, nevelési funkciók betöltése
együttműködési készségek, felelősségérzet erősödése
előremutató, produktív szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiatalabb korosztálynak

Környezetvédelem
környezettudatos életmód kialakulása
egészséges mikroklíma kialakulása, a levegő vízpárologtatással történő lehűtése
emisszió-csökkentő hatás a lokálisan fogyasztott élelmiszerek szállítási költségeinek csökkenésével
az elszállítandó szemét mennyiségének csökkenése a komposztálás és újrahasznosítás révén
a víz természetes körforgása és a természetes szűrőhatás visszaállítása az esővízgyűjtés, csepegtetéses öntözés és a növények párologtatása által

A most létrehozott gyógy-,és füszernövénykert nem egy “befejezett” feladat, folyamatos gondozást, igényeknek megfelelő fejlesztést igényel.

Tervezzük először zöldséges, majd gyümölcsös kibővítésével.

Iránymutatásként használjuk a kozosségikertek.hu szemléletiségét.