Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

JANUÁR 30.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
2. Beszámoló a jegyző 2019. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző
3. Beszámoló a Művelődési Ház 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Tompa Város önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
5. Tompa Város Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
Előterjesztő: Véh László polgármester
6. Tompa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Véh László polgármester
7. Véh László polgármester 2020. évi szabadságolási ütemezésének jóváhagyása és cafeteria keretösszegének meghatározása
Előterjesztő: Véh László polgármester
8. Tompai Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2019. II. félévi tájékoztatója, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról
Előterjesztő: Balázs Piri Tamás ügyvezető igazgató

 

FEBRUÁR 27.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. 2019. évi második félévében végzett munkájáról
Előterjesztő: Jakus Tünde ügyvezető igazgató
3. Bokréta Önkormányzati Óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének, az indítható csoportok számának és a beiratkozás idejének és módjának meghatározása
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Tompa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

MÁRCIUS 27.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Tompa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata (étkeztetési díj megállapítása)
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

ÁPRILIS 30.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Tompa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

MÁJUS 28.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Beszámoló az önkormányzati társulások 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Beszámoló a Katasztrófavédelem 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
5. Beszámoló a rendőrség 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: rendőrparancsnok
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző
6. Tompa Városért Díj, Emlékérem valamint a Szakmai Díjak adományozására javaslattétel
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

JÚNIUS 25.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Tompa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. Közmeghallgatás időpontjának megállapítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Beszámoló a Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben Tompa településen 2019-ben végzett munkájáról
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS A Képviselő-testület nyári szünetet tart.

 

SZEPTEMBER 24.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Beszámoló a Pénzügyi bizottság 2020. I. félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvoda 2019-2020 nevelési évéről
Előterjesztő: óvodavezető
4. Bokréta Önkormányzati Óvoda munkatervének elfogadása a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan
Előterjesztő: óvodavezető
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Véh László polgármester
6. Tompa Város Tompa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
7. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. 2020. első félévben végzett munkájáról
Előterjesztő: Jakus Tünde ügyvezető
8. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. első félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
9. Beszámoló a jegyző 2020. első félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző
10. Tompai Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2020. I. félévi tájékoztatója, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról
Előterjesztő: Balázs Piri Tamás ügyvezető igazgató

 

OKTÓBER 29.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
2. Tompa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. Belső ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Véh László polgármester

 

NOVEMBER 26.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. 2021. évre belső ellenőr megbízása
Előterjesztő: Véh László polgármester

DECEMBER 17.

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
2. Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Véh László polgármester
3. Tompa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Művelődési Ház 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Véh László polgármester
5. Beszámoló a laktanya hasznosításáról
Előterjesztő: Véh László polgármester