Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok:
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tompa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Cím: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 06-77/551-500
Fax: 06-77/551-510
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.tompa.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-77/551-500

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése az alábbi linken érhető el:

https://www.tompa.hu/dokumentumtar/send/19-polgarmesteri-hivatal/1059-tompai-polgarmesteri-hivatal-szervezeti-strukturaja.html

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgármester: Véh László
Tel.: 77/551-518
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jegyző: Jezsekné Kovács Szilvia
Tel.: 77/551-516
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkársági munkatárs: Ruttai Anita

Tel.: 77/551-500
Fax: 77/551-510
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8:00-12:00 óráig; 12:50-17:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig; 12:30-16:00 óráig
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig
Péntek: 8:00-12:00 óráig

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A képviselők elérhetőségei:
VÉH LÁSZLÓ polgármester Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gubics Lajos alpolgármester Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hornyákné Sivók Ildikó képviselő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Farkas Tibor képviselő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kószó László képviselő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kovács Gábor képviselő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kucsó István képviselő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénzügyi Bizottság külsős tagjai:
Rác Rita Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kasziba Sándor Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tompai Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság tagjai:
Belágyi Mihály elnök
Turcsik Boglárka tag
Kovács Béla tag

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Tompa Város Önkormányzatának intézményei:

Bokréta Önkormányzati Óvoda
Cím: 6422 Tompa, Szentháromság tér 16.
Telefon: 77/451-702
Web: bokretaovoda.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Óvoda vezetője: Horváth Militicsiné Tóth Andrea

Szabó Dénes Általános Iskola
Cím: 6422 Tompa, Bem u 22-24.
Telefon: 77/551-560
Web: tompaiiskola.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Iskola igazgatója: Fődiné Hrombola Csilla
helyettese: Weisné Puskás Ágnes

Tompai Művelődési Ház
Cím: 6422 Tompa, Szabadság tér 5.
Telefon: 77/890-839
Web: https://tompaimuvhaz.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vezető: Kiss Ervin

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Tompai Városfejlesztési Kft.
6422 Tompa Szabadság tér 3.
ADÓSZÁM: 25101218-2-03
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03 09 128284
Ügyvezető: Ternyák László
Telefon: 06-77-744-733
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: ---
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Városunkért Alapítvány
Tompa 6422 Szabadság tér 3.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: 06709431832

Az alapító okirat letölhető honlapunk Dokumentumtárából.

https://www.facebook.com/varosunkertalapitvany

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Tompai Művelődési Ház
Cím: 6422 Tompa, Szabadság tér 5.
Telefon: 77/890-839
Web: https://tompaimuvhaz.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vezető: Kiss Ervin
Tompai Művelődési Ház alapító okirata

Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde
Cím: 6422 Tompa, Szentháromság tér 16.
Telefon: 77/451-702
Web: bokretaovoda.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vezető: Horváth Militicsiné Tóth Andrea
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde alapító okirata

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az önkormányzat lapjának neve: TOMPAI ÉLET
ISSN 1789-8404

A lap a helyi emberek életét érintő fontos információkkal, a helyben történt eseményekkel foglalkozik.

Kiadja: Művelődési Ház és Könyvtár
Kiadó címe: 6422 Tompa, Szabadság tér 5.
Kiadásért felelős személy: Kiss Ervin
Tel.: 77/890-839
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szerkesztőség címe: 6422 Tompa, Szabadság tér 5.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: 77/890-839
Szerkesztésért felelős személy: Kiss Ervin

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-713
Fax: 76/513-703
Honlap:  kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Tel.: 76/513-713

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV&celpara=%20-%20xcelparam&goto=-1

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed8dr5eo2dt7ee4em7cj4ca1bw8cf9cc8bx5cf0k

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letölthető a honlap Dokumentumtárából.

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns
3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete tartalmazza:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed8dr5eo2dt7ee4em7cj4ca1bw8cf9cc8bx5cf0k

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az ügytípusonként közzétett nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/category/19-polgarmesteri-hivatal.html

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Tompa város területén a hulladékszállítás szabályait Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 7/2014.(V.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed0dr7eo8dt5ee4em9cj4bx5bx8cd1ca6bw7ce0c

Tompa város területén a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályokat Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed4dr1eo2dt7ee8em1cj8by7cd6cd7ce4ce7by2p

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) , az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Működési engedély, Telep engedély, Adózással kapcsolatos ügyek,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentum küldés/fogadás.
Az elektronikus űrlap szolgáltatás Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlap elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu keresztül tudja teljesíteni.

Szociális és gyermekvédelmi ügyek, Anyakönyvi ügyek, Birtokvédelmi ügyek, Közterület használattal kapcsolatos ügyek. Az ügytípusonként közzétett nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/category/19-polgarmesteri-hivatal.html

A Tompai Polgármesteri Hivatal Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken olvasható:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/send/19-polgarmesteri-hivatal/1070-tompai-polgarmesteri-hivatal-adakezelesi-tajekoztatoja.html

A Tompai Polgármesteri Hivatal Információátadási szabályzata az alábbi linken olvasható:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/send/19-polgarmesteri-hivatal/922-informacioatadasi-szabalyzat-2-4-tompai-polgarmesteri-hivatal.html

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az önkormányzat lapjának neve: TOMPAI ÉLET

A lap a helyi emberek életét érintő fontos információkkal, a helyben történt eseményekkel foglalkozik.

Kapható a tompai üzletekben.

Fogy. ár: 200 Ft

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Ide kattintva elérhető
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Ide kattintva elérhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények közlemények

A Tompai Polgármesteri Hivatal hírei ide kattintva érhetők el

Tompa Város Önkormányzatának hírei ide kattintva érhetők el

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása megtekinthet az alábbi linken:
https://www.tompa.hu/onkormanyzati-hirek/1715-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-2020.html

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020. támogatottak névsora

Európai Uniós Pályázatok:
https://www.tompa.hu/fejlesztesek-beruhazasok.html

"TOMPA-OTTHON EGY ÉLETEN ÁT" ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
https://www.tompa.hu/onkormanyzati-hirek/1799-tompa-otthon-egy-eleten-at-osztondijprogram.html

"TOMPA - OTTHON EGY ÉLETEN ÁT" LAKHATÁSI TÁMOGATÁS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
https://www.tompa.hu/onkormanyzati-hirek/1797-tompa-otthon-egy-eleten-at-lakhatasi-tamogatas-palyazati-felhivas.html

"TOMPA-OTTHON EGY ÉLETEN ÁT" CÍMŰ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA BENYÚJTOTT NYERTES PÁLYÁZATOK KIHIRDETÉSE az alábbi linken elérhető.
https://www.tompa.hu/onkormanyzati-hirek/1782-tompa-otthon-egy-eleten-at-cimu-lakhatasi-tamogatasra-benyujtott-nyertes-palyazatok-kihirdetese.html

Álláspályázatok
Tompa Város Önkormányzat aktuális álláshirdetései megtalálhatók a Belügyminisztérium által üzemeltetett hivatalos honlapon:
https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Tompa Város Önkormányzatánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános jegyzőkönyvei az alábbi linken megtekinthetők:

https://www.tompa.hu/dokumentumtar/category/77-vizsgalatok-ellenorzesek.html

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Tompai Polgármesteri Hivatal Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken olvasható:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/send/19-polgarmesteri-hivatal/1070-tompai-polgarmesteri-hivatal-adakezelesi-tajekoztatoja.html

A Tompai Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló szabályzata az alábbi linken olvasható:
https://tompa.hu/dokumentumtar.html?task=download.send&id=1277&catid=19&m=0

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Központi Statisztikai Hivatal
16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen szerződés
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen szerződés
18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns
20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns
21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns
22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns
23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

 

 

III. Gazdálkodási adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Tompa Város Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról (zárszámadásokról) szóló rendeletek elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról
(a megye rovatban Bács-Kiskun megye kiválasztása, a hely esetében Tompa kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok az alábbi linken érhetők el:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/send/19-polgarmesteri-hivatal/1088-foglalkoztatottakra-vonatkozo-adatok-2019.html
3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Tompa Város Önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megtalálhatók a tárgyévre vonatkozó Zárszámadási rendeletben. Elérhető az Njt.hu oldalon.

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések adatai az alábbi linken érhetők el:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/category/79-szerzodesek.html
5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 
6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Tompa Város Önkormányzatánál nem alapfeladatai ellátására nincs ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések szerződései és dokumentumai

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Tompa Város Önkormányzat által megindított közbeszerzési eljárások megtekinthetők a Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hivatalos weboldalán:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Tompa Város Önkormányzatának altuális közbeszerzési terve az alábbi linken elérhető:
https://www.tompa.hu/dokumentumtar/category/10-koezbeszerzes.html