Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

126/2022.(XI.24.) Képviselő- testületi határozat

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét.

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. ÉVI MUNKATERVE

JANUÁR 26.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Beszámoló a Pénzügyi bizottság 2022. II. félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Bizottsági Elnök

3.  Beszámoló a jegyző 2022. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

4.  Beszámoló a Tompai Művelődési Ház 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

5.  Véh László polgármester 2023. évi szabadságolási ütemezésének jóváhagyása és cafeteria keretösszegének meghatározása

Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

6.  Tompai Városfejlesztési Kft éves közszolgáltatási feladatterve

Előterjesztő: Ternyák László ügyvezető

FEBRUÁR 23.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Tompa Város Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  Tompa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos döntések, az óvodában indítható csoportok számának és a beiratkozás idejének és módjának meghatározása

Előterjesztő: Véh László polgármester

5.  Tompa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Véh László polgármester

6.  Likviditási terv elfogadása

Előterjesztő: Véh László polgármester

MÁRCIUS 30.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Tompa Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Tompai Városfejlesztési Kft üzleti zárójelentése

Előterjesztő: Ternyák László ügyvezető

ÁPRILIS 27.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Tompa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  A 2022. évi belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Tompa Városért Díj, Emlékérem, valamint a Szakmai Díjjak adományozására javaslattétel

Előterjesztő: Véh László polgármester

MÁJUS 25.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Beszámoló az önkormányzati társulások 2022. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  Átfogó értékelés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: kirendeltségvezető

5.  Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: rendőrparancsnok

6.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról

Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

7.  Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Tompa településen 2022-ben végzett munkájáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

JÚNIUS 29.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Tompa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Véh László polgármester

JÚLIUS – AUGUSZTUS                       A Képviselő-testület nyári szünetet tart.

SZEPTEMBER 28.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Beszámoló a pénzügyi bizottság 2023. I. félévben végzett munkájáról

Előterjesztő: Bizottsági Elnök

3.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Tompa Város Tompa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Véh László polgármester

5.  Beszámoló a jegyző 2023. első félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

6.  Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde 2022-2023. nevelési évéről

Előterjesztő: intézményvezető

8.  Települési Értéktár beszámolója

Előterjesztő: értéktár elnöke

OKTÓBER 26.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Tompa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  2024. évre belső ellenőr megbízása

Előterjesztő: Véh László polgármester

    

NOVEMBER 30.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  Tompa vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: Véh László polgármester

DECEMBER 14.

1.  Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

2.  Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Véh László polgármester

3.  A Tompai Művelődési Ház 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Véh László polgármester

4.  Tompa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Véh László polgármester

5.  Beszámoló a térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adott ingatlanok 

(laktanya, vízmű) 2023. évi hasznosításáról

Előterjesztő: Véh László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

Erről: képviselők, jegyző; pénzügyi bizottság;

- értesülnek -